قیمت ها

2 تا ۶ ستون در هر جدول ، همراه با راهنما

سرویس برنزی

18000تومان

سالیانه

 • 200 مگابایت
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • 18000تومان
 • آلمان

سرویس نقره ای

36000 تومان

سالیانه

 • 500 مگابایت
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • 36000تومان
 • آلمان

سرویس حرفه ای

144000تومان

سالیانه

 • 2000 مگابایت
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • 144000تومان
 • آلمان

راهنما

راهنما / تومان

 • میزان فضا
 • پهنای باند
 • اکانت ایمیل
 • اکانت FTP
 • ساب دومین
 • PHP 5
 • My SQL 5.x
 • Addon Domain *
 • Park Domain *
 • CPanel
 • قیمت سالیانه
 • سرور

… یا بدون راهنما

سرویس برنزی

18000تومان

سالیانه

 • 200 مگابایت
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • 18000تومان
 • آلمان

سرویس نقره ای

36000 تومان

سالیانه

 • 500 مگابایت
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • 36000تومان
 • آلمان

سرویس حرفه ای

144000تومان

سالیانه

 • 2000 مگابایت
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • 144000تومان
 • آلمان

راهنما

راهنما / تومان

 • میزان فضا
 • پهنای باند
 • اکانت ایمیل
 • اکانت FTP
 • ساب دومین
 • PHP 5
 • My SQL 5.x
 • Addon Domain *
 • Park Domain *
 • CPanel
 • قیمت سالیانه
 • سرور
[prices table="PRICE_TABLE_SLUG" /]