تعرفه چاپ اوراق اداری

 
تعرفه چاپ اوراق اداری
 
ست اداری به مجموعه ای از اوراق که در امور اداری و پرسنلی یک شرکت یا سازمان، جهت فعالیت‌های رسمی یا غیر رسمی استفاده می گردد، اطلاق می‌شود. این اوراق باید به گونه‌ای طراحی شود تا هنگام قرار گرفتن در کنار هم، تشکیل هویتی منسجم و قوی را تداعی کند. این مجموعه می تواند شامل: سربرگ، پاکت نامه، کارت ویزیت، کاغذ یادداشت، اوراق مالی و اداری، انواع فاکتور، قبض و … باشد. قیمت‌ها به تومان می‌باشد.
برای استعلام قیمت طرح‌های اختصاصی تر کافیست با ما تماس بگیرید.

 

چاپ ۲ رنگ

۱۰۰۰ عدد
۲۰۰۰ عدد
۳۰۰۰ عدد
۴۰۰۰ عدد
۵۰۰۰ عدد

پاکت نامه اداری،
 کاغذ تحریر ۱۰۰گرم

۲۴۵,۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۵۱۰,۰۰۰

۶۱۰,۰۰۰

پاکت A4،
کاغذ تحریر ۱۰۰گرم

۲۷۰,۰۰۰

۳۹۰,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰

سربرگ A4 ،
کاغذ تحریر ۸۰گرم

۲۱۰,۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

۲۸۵,۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰

سربرگ A4، سربرگ A5 ، یادداشتA6،
 کاغذ تحریر ۸۰گرم

۳۰۰,۰۰۰

۳۰۵,۰۰۰

۴۰۵,۰۰۰

۴۷۵,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

پاکت نامه و سربرگ A4،
کاغذ تحریر ۸۰گرم

۲۸۵,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۵۶۰,۰۰۰

۶۷۰,۰۰۰

۷۷۰,۰۰۰

پاکت A4،پاکت نامه، سربرگ A4،
کاغذ تحریر ۱۰۰گرم

۴۸۰,۰۰۰

۷۳۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۰۰,۰۰۰

۱,۳۵۰,۰۰۰

پاکت A5، پاکت نامه، سربرگ A4، سربرگ A5،
یادداشت A6 ،کاغذ تحریر ۸۰گرم

۴۵۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰

۸۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۵۰,۰۰۰

 

چاپ ۴ رنگ

۱۰۰۰ عدد
۲۰۰۰ عدد
۳۰۰۰ عدد
۴۰۰۰ عدد
۵۰۰۰ عدد

پاکت نامه اداری،
کاغذ تحریر ۱۰۰گرم

۳۶۵,۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰

پاکت۴A،
 کاغذ تحریر ۱۰۰گرمی

۳۸۵,۰۰۰

۵۰۵,۰۰۰

۶۴۵,۰۰۰

۷۶۰,۰۰۰

۸۸۵,۰۰۰

سربرگ۴A ،
کاغذ تحریر ۸۰گرم

۳۲۰,۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰

۳۸۵,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۴۷۰,۰۰۰

سربرگ A4، سربرگ A5 ، یادداشتA6،
 کاغذ تحریر ۸۰گرم

۴۰۰,۰۰۰

۴۱۵,۰۰۰

۵۲۰,۰۰۰

۵۷۰,۰۰۰

۷۱۰,۰۰۰

پاکت نامه و سربرگ ۴A،
کاغذ تحریر ۸۰گرم

۴۱۰,۰۰۰

۵۳۰,۰۰۰

۶۷۰,۰۰۰

۷۲۰,۰۰۰

۸۶۰,۰۰۰

پاکت ۴A،پاکت نامه، سربرگ ۴A،
کاغذ تحریر ۱۰۰گرم

۶۳۵,۰۰۰

۸۴۵,۰۰۰

۱,۱۷۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

۱,۴۷۰,۰۰۰

پاکت ۵A، پاکت نامه، سربرگ ۴A، سربرگ ۵A، یادداشت ۶A ،
کاغذ تحریر ۸۰گرم

۵۹۵,۰۰۰

۷۹۰,۰۰۰

۹۵۰,۰۰۰

۱,۱۵۰,۰۰۰

۱,۳۷۰,۰۰۰