تعرفه چاپ بروشور

تعرفه چاپ بروشور
 

بروشور ها در مقایسه با کاتالوگ‌ ها معمولا ارزان تر هستند و در قطع‌های مختلف، بدون نیاز به صحافی های سنگین با فرآیند صحافی ساده در تیراژ بالا چاپ می‌شوند، گرم کاغذ می‌تواند به دلخواه انتخاب شود، اما اغلب با گرم پایین چاپ می‌شوند تا هم خواندن آن‌ها ساده‌تر باشد و هم مقرون به صرفه تمام شوند. همچنین اغلب با استفاده از دو فرآیند چاپ دیجیتال و چاپ افست تولید می‌شوند.

قیمت‌ها به تومان می‌باشد.
برای استعلام قیمت طرح‌های اختصاصی تر کافیست با ما تماس بگیرید.

بروشور A4 دو رو

بدون پوشش

یووی

سلفون براق

سلفون مات

 گلاسه ۱۳۵ گرم/۱۰۰۰ عدد

۲۸۵,۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰

۴۰۵,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰

 گلاسه ۱۳۵ گرم/۲۰۰۰ عدد

۳۳۰,۰۰۰

۴۳۵,۰۰۰

۵۳۵,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰

گلاسه ۱۳۵ گرم/۴۰۰۰ عدد

۴۰۰,۰۰۰

۶۰۵,۰۰۰

۷۹۰,۰۰۰

۸۰۰,۰۰۰

گلاسه ۱۵۰ گرم  /۱۰۰۰  عدد

۲۹۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰

۴۱۵,۰۰۰

گلاسه ۱۵۰ گرم  /۲۰۰۰  عدد

۳۳۵,۰۰۰

۴۴۰,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰

گلاسه ۱۵۰ گرم  /۴۰۰۰  عدد

۴۲۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰

۸۱۰,۰۰۰

۸۲۰,۰۰۰

گلاسه ۱۷۰ گرم  /۱۰۰۰  عدد

۲۹۵,۰۰۰

۳۵۵,۰۰۰

۴۱۵,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

گلاسه ۱۷۰ گرم/۲۰۰۰ عدد

۳۵۵,۰۰۰

۴۶۰,۰۰۰

۵۶۰,۰۰۰

۵۶۵,۰۰۰

گلاسه ۱۷۰ گرم/۴۰۰۰ عدد

۴۴۵,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

۸۳۵,۰۰۰

۸۴۰,۰۰۰

گلاسه ۲۰۰ گرم  /۱۰۰۰  عدد

۳۱۰,۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۴۳۰,۰۰۰

گلاسه ۲۰۰ گرم  /۲۰۰۰  عدد

۳۸۵,۰۰۰

۴۹۵,۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰

گلاسه ۲۰۰ گرم  /۴۰۰۰  عدد

۴۸۰,۰۰۰

۶۸۵,۰۰۰

۸۷۰,۰۰۰

۸۸۰,۰۰۰

گلاسه ۳۰۰ گرم  /۱۰۰۰  عدد

۳۴۵,۰۰۰

۴۰۵,۰۰۰

۴۵۵,۰۰۰

۴۶۰,۰۰۰

گلاسه ۳۰۰ گرم/۲۰۰۰ عدد

۴۶۰,۰۰۰

۵۷۰,۰۰۰

۶۶۵,۰۰۰

۶۷۵,۰۰۰

گلاسه ۳۰۰ گرم/۴۰۰۰ عدد

۶۰۰,۰۰۰

۸۰۵,۰۰۰

۹۹۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

 

بروشور A3 + خط تا

              (دو لت A4 )

بدون پوشش

یووی

سلفون براق

سلفون مات

گلاسه ۱۷۰ گرم/۱۰۰۰ عدد

۵۲۰,۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰

۷۳۰,۰۰۰

۷۴۰,۰۰۰

گلاسه ۱۷۰ گرم/۲۰۰۰ عدد

۶۱۰,۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰

۹۸۵,۰۰۰

۹۹۵,۰۰۰

گلاسه ۱۷۰ گرم  /۳۰۰۰  عدد

۷۳۰,۰۰۰

۹۴۰,۰۰۰

۱,۳۱۰,۰۰۰

۱,۳۲۰,۰۰۰

گلاسه ۲۵۰ گرم/۱۰۰۰ عدد

۶۰۵,۰۰۰

۶۷۰,۰۰۰

۸۰۰,۰۰۰

۸۱۰,۰۰۰

گلاسه ۲۵۰ گرم  /۲۰۰۰  عدد

۷۲۰,۰۰۰

۸۶۰,۰۰۰

۱,۱۳۰,۰۰۰

۱,۱۴۰,۰۰۰

گلاسه ۲۵۰ گرم/۳۰۰۰ عدد

۸۸۰,۰۰۰

۱,۰۷۰,۰۰۰

۱,۵۱۰,۰۰۰

۱,۵۴۰,۰۰۰

 

بروشور ۶۳*۲۹/۷

(۳لت A4 )

بدون پوشش

یووی

سلفون براق

سلفون مات

گلاسه ۱۷۰ گرم/۱۰۰۰ عدد

۸۹۰,۰۰۰

۱,۱۰۰,۰۰۰

۱,۲۲۵,۰۰۰

۱,۲۳۵,۰۰۰

گلاسه ۱۷۰ گرم/۲۰۰۰ عدد

۱,۰۵۰,۰۰۰

۱,۲۹۰,۰۰۰

۱,۷۰۰,۰۰۰

۱,۷۱۰,۰۰۰

گلاسه ۱۷۰ گرم/۳۰۰۰ عدد

۱,۱۷۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰

۲,۱۷۰,۰۰۰

۲,۲۱۰,۰۰۰

گلاسه ۲۵۰ گرم/۱۰۰۰ عدد

۹۴۰,۰۰۰

۱,۰۷۰,۰۰۰

۱,۲۸۰,۰۰۰

۱,۲۹۰,۰۰۰

گلاسه ۲۵۰ گرم/۲۰۰۰ عدد

۱,۱۴۰,۰۰۰

۱,۴۵۰,۰۰۰

۱,۸۷۰,۰۰۰

۱,۸۹۰,۰۰۰

گلاسه ۲۵۰ گرم/۳۰۰۰ عدد

۱,۴۱۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰

۲,۴۰۰,۰۰۰

۲,۴۳۰,۰۰۰

گلاسه ۳۰۰ گرم/۱۰۰۰ عدد

۹۷۰,۰۰۰

۱,۰۹۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

۱,۳۱۰,۰۰۰

گلاسه ۳۰۰ گرم/۲۰۰۰ عدد

۱,۲۶۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۹۱۰,۰۰۰

۱,۹۲۰,۰۰۰

گلاسه ۳۰۰ گرم/۳۰۰۰ عدد

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۸۷۰,۰۰۰

۲,۴۷۰,۰۰۰

۲,۵۱۰,۰۰۰

 

بروشور آ۴+۱یا ۲ خط تا(۲لت و ۳لت)

بدون پوشش

یووی

سلفون براق

سلفون مات

گلاسه ۱۳۵ گرم/۱۰۰۰ عدد

۳۳۰,۰۰۰

۳۹۰,۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰

۴۵۵,۰۰۰

گلاسه ۱۳۵ گرم/۲۰۰۰ عدد

۳۶۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰

۵۶۰,۰۰۰

۵۷۰,۰۰۰

گلاسه ۱۳۵ گرم/۴۰۰۰ عدد

۴۶۵,۰۰۰

۶۷۰,۰۰۰

۸۵۰,۰۰۰

۸۷۰,۰۰۰

گلاسه ۱۷۰ گرم/۱۰۰۰ عدد

۳۴۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

۴۶۰,۰۰۰

۴۶۵,۰۰۰

گلاسه ۱۷۰ گرم/۲۰۰۰ عدد

۳۸۵,۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰

گلاسه ۱۷۰ گرم/۴۰۰۰عدد

۴۸۰,۰۰۰

۶۸۵,۰۰۰

۸۷۰,۰۰۰

۸۹۰,۰۰۰

گلاسه ۳۰۰ گرم/۱۰۰۰ عدد

۳۷۰,۰۰۰

۴۳۰,۰۰۰

۴۸۰,۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰

گلاسه ۳۰۰ گرم/۲۰۰۰ عدد

۴۵۵,۰۰۰

۵۶۵,۰۰۰

۶۶۰,۰۰۰

۶۷۰,۰۰۰

گلاسه ۳۰۰ گرم/۴۰۰۰ عدد

۶۳۰,۰۰۰

۸۴۰,۰۰۰

۱,۰۳۰,۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

 

بروشور A5  دو رو

بدون پوشش

یووی

سلفون براق

سلفون مات

گلاسه ۱۳۵ گرم/۴۰۰۰ عدد

۲۹۰,۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

گلاسه ۱۷۰ گرم/۴۰۰۰ عدد

۳۱۵,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

۵۲۰,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

گلاسه ۳۰۰ گرم/۴۰۰۰ عدد

۳۸۵,۰۰۰

۴۹۵,۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰

  

تعرفه چاپ کاتالوگ

 شرایط طرح آماده چاپ باید به شرح زیر باشد:

– طرح آماده چاپ باید دارای سیستم رنگ CMYK باشد. چناچه در طراحی از رنگهای RGB استفاده شود مسئولیت خطا در رنگ به عهده سفارش دهنده می باشد.
– بهتر است در طراحی از رنگ های تمپلات و نوشته های چهار رنگ استفاده نشود.

– چنانچه طرح شما، برای چاپ افست آماده سازی نشده باشد، شامل هزینه نظارت‌فنی خواهد شد.
 
– کیفیت طرح باید با رزلوشن ۳۰۰  DPIباشد.

– رعایت فاصله ۵mm برای نوشته‌ها و … که می‌خواهید در برش نرود از چهار طرف طرح الزامی‌ است.
– چاپ هر نوع طرح با استفاده ازعکس بانوان (ایرانی یا خارجی) که با موازین کشور مغایرت داشته باشد خلاف مقررات است.

– چاپ اقلام چاپی با متن تمام انگلیسی به نحوی که بیننده یا مصرف کننده را در هنگام استفاده، به سمت کالا یا خدمات خارجی منحرف نماید، ممنوع می باشد.

– مسئولیت قانونی کنترل اعتبار مجوز چاپ آگهی یا هر نوع اوراق تبلیغاتی جهت موسساتی همچون آموزشگاه ها، شرکت های خدماتی، شرکتهای انبوه سازی، مراکز درمانی و بهداشتی و … که نیاز به اخذ مجوز چاپ آگهی از ارگان مربوطه دارند، برعهده شخص سفارش دهنده می‌باشد.